Η Ιστορία της Β΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής

   Η Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1983 από τον Καθηγητή – σήμερα Ομότιμο– κ. Κ. Δημόπουλο, με έδρα το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο», στο οποίο στεγάζεται μέχρι και σήμερα,  μετά από δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία επιτράπηκε η μετατροπή της λειτουργίας του Σισμανογλείου από θεραπευτήριο πνευμονικών νόσων και φυματίωσης σε γενικό νοσοκομείο. Αρχικά η Κλινική λειτούργησε ως «Ειδικές Μονάδες», σαν παράρτημα της Α΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής. Με τις προσπάθειες του Καθηγητή ανακαινίζονται και αναμορφώνονται τα παμπάλαια υπάρχοντα κτίρια με χρήματα του δημοσίου αλλά και με δωρεά της αείμνηστης κας. Μαρίας Κουλκουντή.

Στο ανακαινισμένο κτήριο εγκαθίσταται η πρώτη μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας στην Ελλάδα, μεταξύ των πρώτων της Ευρώπης, στην οποία λειτουργώντας σε 24ωρη βάση θεραπεύοντο 30 περίπου ασθενείς την ημέρα. Επίσης με χορηγία της κας Μαρίας Κουλκουντή εγκαθίσταται η πιο σύγχρονη ενδοσκοπική μονάδα με μηχανήματα ενδοουρολογίας (ουρητροσκόπια, υπέρηχοι, διαθερμίες, ενδοσκοπικά εργαλεία, τεχνικός εξοπλισμός). Για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας αυτής ο κ. Δημόπουλος παρέμεινε στο Παρίσι για 15  μέρες σε ειδικό κέντρο. Χάρις την χορηγία της κα. Κουλκουντή έγινε στο Σισμανόγλειο η πρώτη ουρητηρολιθοτριψία στην Ελλάδα.

Τόσο ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, όσο και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για αρτιότερη και πιο οργανωμένη εκπαίδευση τους, απετέλεσαν κίνητρο για την ανεξαρτητοποίησή της και τη δημιουργία της Β΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής με Διευθυντή τον Αν. Καθ. κ. Θ. Μπεκόπουλο και δύναμη 46 κλινών. Έτσι, η κλινική επανδρώθηκε από 7 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, καθώς και με 3 ιατρούς του Ε.Σ.Υ.

Οι δραστηριότητες της Κλινικής επεκτάθηκαν τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον Ευρωπαϊκό και από το 1998 η Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική είναι το μοναδικό ελληνικό κέντρο Ουρολογίας, το οποίο έχει πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών της κλινικής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ουρολογίας (EBU).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ήταν η πρώτη που δημιούργησε σελίδα στο Διαδίκτυο.