Το Ερευνητικό και Διδακτικό Έργο της Κλινικής.

 

 

Εκτός από το κλινικό έργο, στη Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική πραγματοποιείται παράλληλα και ερευνητικό έργο, καθώς λαμβάνουν χώρα πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα σε κλινικό, αλλά και πειραματικό επίπεδο. Αποτελέσματα των ερευνών αυτών δημοσιεύονται συνεχώς σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τέλος το διδακτικό έργο της κλινικής δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση των πεμπτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, αλλά και στην κατά το δυνατό αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των ειδικευομένων ιατρών, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό εκτός από τα μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα για τους ειδικευόμενους ιατρούς, λαμβάνουν χώρα βιβλιογραφικές ενημερώσεις σε συνεργασία με την Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή των ειδικευομένων τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή συνέδρια.