Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ    Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ

 

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 7μμ Βιβλιογραφική ενημέρωση στο Αμφιθέατρο της Κλινικής.

 

....................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................