Δραστηριότητες της Β’ Ουρολογικής Κλινικής

 

Δευτέρα  7πμ - 8πμ   (Μάθημα Ειδικευομένων)

 

Τρίτη  -  Πέμπτη 10πμ   (Συζήτηση Περιστατικών)

 

 

 

 

 

 

Περιοδικές δραστηριότητες της Β’

Ουρολογικής ΚλινικήςΣυγκέντρωση Κλινικής
Εκδήλωση Αποχώρησης Ειδικευομένων