Σήμερα η Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική
 

Σήμερα η Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική τελεί υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Καστριώτη, ενώ σ’ αυτή υπηρετούν 8 μέλη ΔΕΠ και 4 ιατροί του ΕΣΥ, καλύπτοντας ολόκληρο το διαγνωστικό και θεραπευτικό πεδίο της σύγχρονης Ουρολογίας, τόσο στον παθολογικό, όσο και στον χειρουργικό τομέα. Βασικά σημεία αποτελούν η ουρο-ογκολογία, η επανορθωτική ουρολογία, η γυναικολογική ουρολογία και η λιθοτριψία. Αποτελείται από δύο τμήματα, με 23 κλίνες το καθένα, τα οποία στεγάζονται στην παλαιά πτέρυγα του Σισμανογλείου, στον πρώτο και δεύτερο όροφο αντίστοιχα.

Σε διαγνωστικό επίπεδο, στο Σισμανόγλειο εφαρμόζονται όλες οι διαγνωστικές μέθοδοι που απαιτούνται για τη διάγνωση απλών, όσο και πολύπλοκων ουρολογικών περιστατικών, σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες.