Το Νέο Μηχάνημα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας
 

Όσον αφορά τον τομέα της εξωσωματικής λιθοτριψίας, η κλινική διαθέτει αυτή τη στιγμή το πιο προηγμένο τεχνολογικά μηχάνημα λιθοτριψίας, το οποίο αποκτήθηκε πρόσφατα και με το οποίο είναι δυνατός ο κατακερματισμός των λίθων τόσο με τη βοήθεια ακτινοσκόπησης, όσο και με τη βοήθεια υπερήχων. Είναι δε από τις πολύ λίγες κλινικές σε ολόκληρο τον κόσμο που διαθέτει δύο μηχανήματα εξωσωματικής λιθοτριψίας. Ο αριθμός των ασθενών που καθημερινά υποβάλλονται σε εξωσωματική λιθοτριψία είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ξεπερνώντας τους 20 ασθενείς ημερησίως κάνοντας έτσι την μονάδα λιθοτριψίας εφάμιλλη των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.